Submit Property
click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next

$ 0 to $ 7,000

More Search Options

$ 0 to $ 1,500,000

More Search Options
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search

$ 0 to $ 1,500,000

More Search Options
we found 0 results
Your search results

Phân tích hệ số đầu tư nhà phố thương mại Shophouse

Posted by sandatvang on 30/12/2017
| 0
5 (100%) 1 vote

Phân tích hệ số đầu tư nhà phố thương mại shophouse

Phân tích Cronbach Alpha

Theo qui ước thang đo có độ tin cậy đáng kể khi hệ số Cronbach Alpha lớn hơn hoặc tương đương 0.6, có ý nghĩa các biến khảo sát trong từng thành phần có mối tương quan với nhau. Đây là bước để chọn ra các biến có ý nghĩa để đưa vào phân tích nhân tố.

phan tích hệ số đầu tư nhà phố thương mại shophouse

Kết quả phân tích như sau

  1. Thành phần các yếu tố chung của nền kinh tế

Thống kê đáng tin cậy

Hệ số Cronbach alpha Alpha của Cronbach Dựa trên các Mục Tiêu Chuẩn N của Mục
.868 .864 5

Ma trận Tương quan Ma trận

Tăng trưởng GDP Cơ cấu kinh tế Thu thập BQ đầu người Sức mua NTD Lạm phát
Tăng trưởng GDP 1.000 .471 .431 .338 .436
Cơ cấu kinh tế .471 1.000 .594 .799 .599
Thu thập BQ đầu người .431 .594 1.000 .472 .996
Sức mua NTD .338 .799 .472 1.000 .464
Lạm phát .436 .599 .996 .464 1.000

 

  1. Thành phần hệ thống chính sách pháp luật.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on standardized Items N of Items
.970 .970 5

Inter-ltem Correlation Matrix

CS quản lý đất đai Chính sách thuế CS tín dụng Csach quy hoach va ptrien ha tang CS quy hoạch
CS quản lý đất đai 1.000 .870 .832 .891 .914
Chính sách thuế .870 . 1.000 .882 .821 -888
CS tín dụng .832 .882 1.000 .883 .852
CS quy hoạch .891 .821 .883 1.000 829

 

  1. Thành phần các yếu tố tài chính

Reliability Statistics

Cronbach’s

Alpha

Cronbach’s Alpha Based on standardized Items N of Items
.944 .947 7

Inter-ltem Correlation Matrix

Lãi suất Tỷ giá Khả năng tài chính cá nhân Thị trường chứng khoán Thị trường vàng Khả năng sin lời BĐS Khả năng huy động vốn
Lãi suất 1.000 .768 .806 .765 .652 .914 .705
Tỷ giá .768 1.000 .625 .619 .880 .706 .896
Khả năng tài chính cá nhân

 

.806 .625 1.000 .559 .622 .839 .650
Thị trường chứng khoán .765 .619 .559 1.000 .548 .666 .469
Thị trường vàng .652 .880 .622 .548 1.000 .714 .911
Khả năng sin lời BĐS .914 .706 .839 .666 .714 1.000 .799
Khả năng huy động vốn .705 .896 .650 .469 .911 .799 1.000

 

  1. Thành phần các yếu tố Tài chính hành vi.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on standardized Items

 

 

N of Items
.964 .964 3

Inter-ltem Correlation Matrix

Tính bầy đàn Không thích rủi ro Hội chứng tự tôn
Tính bầy đàn 1.000 .885 .878
Không thích rủi ro .885 1.000 .934
Hội chứng tự tôn .878 .934 1.000

 

  1. Thành phần các yếu tố môi trường văn hóa xã hội và an ninh

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on standardized Items N of Items
.629 .633 3

Inter-ltem Correlation Matrix

Dân số Môi trường văn hóa xã hội Chế độ an ninh
Dân số 1.000 .391 .353
Môi trường văn hóa xã hội .391 1.000 .352
Chế độ an ninh .353 .352 1.000

 

  1. Thành phần yếu tố hội nhập nền kinh tế.

Reiiability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on standardized Items N of Items
.597 .596 3

 

  1. Thành phần quyết định đầu tư BĐS

Retiability Statistics

Cronbach’s Alpha Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items
.605 .605 3

Inter-ltem Correlation Matrix

Quyết định đầu tư BĐS Giá cả của BĐS Hệ thống kiểm soát BĐS
Quyết định đầu tư BĐS 1.000 .248 .341
Giá cả của BĐS .248 1.000 .425
Hệ thống kiểm soát BĐS .341 .425 1.000

 

Qua các kết quả trên ta thấy, các thành phần đều đạt mức ý nghĩa alpha lớn hơn hoặc tương đương 0.6, chứng tỏ các biển khảo sát trong từng thành phần có mối tương quan với nhau.

Nếu bạn quan tâm đến đầu tư nhà phố thương mại Shophouse. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

phân tích hệ số đầu tư nhà phố thương mại shophouse

SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUP

Địa chỉ:

Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.

VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM.

VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.

Trang web: www.datvanggroup.com

Đường dây nóng: 09 199 09 399   –  094 9999 524

Leave a Reply

Your email address will not be published.